Search

Halalan

Halalan

 

Para sa pinakamahusay na gamit, gamitin ang Google Chrome Browser
Versión en español             English Version
Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante
Suriin ang iyong mga Nahalal na Representante, Rekord ng Botante, at Kaugnay na Datos;
Tingnan ang Pangyayari sa Pagboto; Gumawa ng Iba’t ibang Kahilingan, at Marami Pa

Online na Pagpaparehistro at Mga Update
Direksyon ng Tirahan, Partido, Pangalan, at Iba pang mga Pagbabago

Mga Oportunidad sa Pagtatrabaho para sa 2024
Empleyado sa Opisina     Mail Ballot Counting Board    Mga Poll Worker sa Lugar ng Pagboto

Pagbabago sa Pagkarehistro

Kasalukuyang Pinagkakainteresan

Mga Elektronikong Halimbawang Balota
Maaari mong piliing tumanggap ng elektronikong halimbawang balota sa pamamagitan ng e-mail sa halip na isang papel na ipinadala sa pamamagitan ng tanggapan ng post office. Makakatulong ito na makatipid ng mga dolyar ng nagbabayad ng buwis ng Lalawigan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastos sa pag-print, papel, at pagpapadala sa koreo. Mag-log in sa "Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante" at i-click sa “Hilingin ang Aking Halimbawang Balota ng Elektroniko (Go Green)” mula sa dropdown na menu. Pagkatapos naming matanggap ang iyong kahilingan, makakatanggap ka ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng e-mail. Pinapakiusap na maging handa na ang batas ng Nevada ay nangangailangan na ang e-mail address ng sinumang humiling ng elektronikong halimbawang balota ay panatilihing KUMPIDENSYAL at hindi maaaring ibigay sa mga ibang partido (NRS 293.558). Kung mayroon kang anumang mga katanungan, pinapakiusap na tawagan kami sa (702) 455-7871 o magpadala ng e-mail sa elinfo@clarkcountynv.gov.

Sign up for Clark County Newsletters

Subscribe today to get your neighborhood news